Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. november 2017 skúška F plyny I, II Štúrovo 18 18  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7839 Péter Bozó
7857 Gergő Cziglédszky
7843 Rajmond Dankos
7818 György Farkas
7820 Péter György Farkas
3762 Patrik Horváth
7819 Gábor Jagodics
7853 Károly Juhász
7856 István Kállai
7813 Nándor Karsai
7814 Gábor Kohári
7860 Gábor Koós
7812 Dezső Kovács
7852 Tamás Kövesi
7837 László Mayer
7835 Tibor Paksi
7861 Milán Reizer
7842 György Tánczos