Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. november 2017 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 6 6  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7865 László Bálint
7867 Dániel Bertók
7862 János Kroyer
7864 Pál Zoltán Medla
7836 Károly Szvetnyik
7866 László Varga