Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. november 2017 skúška F plyny I, II Rovinka 1 0  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly