Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. november 2017 skúška F plyny I Rovinka 19 19  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7722 Michal Baleja
7449 Juraj Belan
7109 Lukáš Cedula
7705 Pavol Chudovan
5082 Tomáš Grančič
7591 Jakub Grejták
7450 Tomáš Horvath
7723 Jaroslav Knut
7699 Milan Martinkovič
7746 Peter Marton Ing.
7730 Andrej Roschig
7467 Ján Ruňanin
7466 Tomáš Sečány
7586 Maroš Svetlík
6525 Roman Sýkora
7729 Zuzana Szabóová Mgr.
7735 Adam Tomášek
7752 Ondrej Török
7592 Pavol Vakoš