Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. november 2017 skúška F plyny MobKlim 15 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7794 Miroslav Belák
7796 Samuel Bros
7798 Tomáš Jankovič
7795 Filip Ledida
7797 Vladimír Slávik