Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. február 2018 skúška F plyny II Rovinka 12 12  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7800 Marek Balucha
7809 Matej Čopík Ing., PhD.
7786 Štefan Derkosich
7784 Karol Gašparík Ing
7810 Marek Horník
7872 Branislav Horvat
7642 Martin Jánsky
7815 Marian Mezei
7876 Jozef Ragan
7808 Marián Sterančák Ing.
7881 Pavol Tabernaus Ing
7875 Gejza Zeithaml