Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. november 2017 skúška F plyny I, II STUR 50 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly