Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. september 2017 skúška F plyny I, II Štúrovo 8 8  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie a skúška v maďarskom jazyku v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3429 Csaba Erdős
2192 Tamás Kapcsos
3372 Tibor Karacs
3435 Péter Kmett
3444 Imre Nemes
3395 Zoltán Pallag
3376 László Pásztor
3384 József Tóth