Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
3. október 2017 školenie F plyny Rovinka 5 5  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7705 Pavol Chudovan
7709 Juraj Malík Ing.
7730 Andrej Roschig
7729 Zuzana Szabóová Mgr.
7735 Adam Tomášek