Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. september 2017 skúška F plyny I, II STUR 70 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly