Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. september 2017 školenie F plyny I - Skladník Bratislava 10 10  Nie

Komentár

Školenie I-Skladník, vyhradené pre WURTH, Bratislava

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7695 Mária Balková
7698 Tomáš Brunovský
7696 Mária Hudáková
7693 Dana Jancurová ing.
7689 Zuzana Jurašeková
7691 Mária Koššová Sebíňová mgr.
7690 Lýdia Kružlicová
7697 Ján Ružovič
7694 Monika Šoucová
7692 Štefan Tichý