Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. november 2002 skúška VTZ tlakové Nové Mesto nad Váhom 16 11  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1038 Štefan Bursa
1503 Jozef Drusc Ing.
1004 Peter Földes
1511 Ondrej Kiss
1112 Pavol Novák
1494 Jaroslav Rusnák
1019 Zoltán Szemeth Ing.
1440 Karol Timoranszky
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.
1611 Jaroslav Zöldfay