Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. september 2017 školenie F plyny Z Rovinka 4 4  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7699 Milan Martinkovič
7586 Maroš Svetlík
7686 Pavol Tomaľa
7592 Pavol Vakoš