Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. november 2017 skúška F plyny II Rovinka 45 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly