Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. máj 2017 skúška F plyny SF6 Rovinka 5 5  Nie

Komentár

SF6 skúška na UK v Bratislave a na TSÚ v Rovinke podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7413 Marek Hacker
7411 Jaroslav Krúžek
7410 Ľubomír Krúžek
7409 Tibor Ščasný
7412 Štefan Šebo