Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. apríl 2017 školenie F plyny Z Rovinka 3 3  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7395 Ján Horňák
7396 Marek Lalo
2185 Peter Tollár Ing.