Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. september 2006 skúška Tepelné čerpadlá Bratislava 18 18  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1501 Ivan Bodnár
1125 Ján Fafrák
3838 Alexej Hyža Ing.
2176 Igor Ivičič Ing.
2728 Ján Moravčík
2178 Boris Muroň Ing.
1112 Pavol Novák
2182 Marián Šebeš Ing.
1025 Jozef Šinský
2739 Boris Sochora
2180 Marián Stolárik
2181 Alexander Suchal Ing.
2184 František Šumeraj
2183 Ján Šumeraj
2185 Peter Tollár Ing.
1523 Ján Uhrin
2186 Jozef Žulko Ing.