Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2017 školenie F plyny II Zlaté Moravce 23 23  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7469 Ádám Bartal
7610 Jozef Baťo
7292 Miroslav Beleš Ing. Mgr.
7485 Peter Bodnár
7608 Martin Drienovsky Ing.
7576 Zdenko Fabian
7590 Juraj Fischer
7591 Jakub Grejták
7577 Martin Jenis
7563 Ján Kozla
7609 Ľuboš Kuna
7579 Štefan Minar
7316 Alexander Minx Ing.
7376 Dušan Palenčík
7324 Alexander Polák
7580 Radovan Polák
7572 Jakub Robota
7564 Ludovit Robota
7554 Tomáš Rosinský
7567 Gergely Udvaros
7616 Roman Uriča
7607 Branislav Valkovič
7496 Martin Zelman