Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. február 2017 skúška F plyny I, II, MobKlim 12 12  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7284 Erik Borík
7285 Patrik Chvál
7287 Drahoslav Grančák
7298 Jozef Knotek
7297 Juraj Kukliš
7301 Martin Liďák
7288 António Mejía
7302 Miroslav Muráni
7299 Pavol Planka
7300 Michal Sivák
7289 Filip Tolarovič
7286 Szabolcs Zubonyai