Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. apríl 2017 skúška F plyny I Rovinka 30 30  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7263 Erich Al Duwaikat
7281 Miloslav Baluch
7169 Ján Belluš
4566 Peter Bielek Ing.
5012 Michal Bočko
7050 Július Daniš
4523 Ivan Dieška
7176 Jozef Domanický
4399 Ivan Habala
7122 Peter Ilenčík
7305 Milan Juhás
6495 Jozef Katuš
7143 Pavel Kralčiak
7233 Marián Krištof
7312 Peter Kuchár
4013 Tomas Labant Ing.
7277 Jozef Mišenko
7342 Roman Mrákava
7142 Marcel Paukeje
7278 Leo Peregrin
7279 Michal Polaščík
7280 Ivan Schiffer
7295 Andrej Sedlák
7348 Jakub Sliva
7349 Lukáš Sliva
7296 Adrián Šoltýs
7186 Daniel Stolárik
7144 Martin Valach
7262 Štefan Visokai
7319 Radko Volák