Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. november 2016 skúška F plyny I Rovinka 21 21  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7101 Yuriy Baydak DrSc
7169 Ján Belluš
7153 Marek Bukai
7162 Peter Dora Ing.
7175 Ladislav Fiam
7167 Ladislav Filipčík
7168 Martin Frohlich
7013 Ivan Holík
7122 Peter Ilenčík
7170 Ján Kir Ing.
7017 Vincent Končal Ing.
7103 Jozef Krajčovič
7147 Andrej Lučanský
7158 Jozef Monček
7067 Ľuboš Obal
6999 Ramon Rácz
7165 Milan Sedláček
7159 Marián Stolárik
7121 Marek Vojtech ml
7173 Zoltán Vörös
5339 Peter Žittňan Ing