Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
3. november 2016 školenie F plyny I, II Rovinka 44 44  Nie

Komentár

Školenie na kategórie I,II v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7145 Adam Barabáš
7101 Yuriy Baydak DrSc
7169 Ján Belluš
7151 Matej Beňa
7014 Tomáš Bojkovský
7153 Marek Bukai
7109 Lukáš Cedula
7050 Július Daniš
7162 Peter Dora Ing.
7160 Boris Duchovič
7127 Tomáš Duriš
7175 Ladislav Fiam
7167 Ladislav Filipčík
7113 Róbert Franek
7168 Martin Frohlich
7013 Ivan Holík
7122 Peter Ilenčík
7112 Vladimír Jakubík
7114 Dávid Karas
7164 Jozef Kenderka
7170 Ján Kir Ing.
7163 Peter Klesz
7150 Martin Kmec
7017 Vincent Končal Ing.
7065 Vladimír Košút
7103 Jozef Krajčovič
7157 Ladislav Krajlik
7152 Pavol Kuruc
7147 Andrej Lučanský
3719 Jozef Maťaš
7158 Jozef Monček
7067 Ľuboš Obal
4334 Daniel Onufer
7137 Igor Pastorek
6999 Ramon Rácz
7165 Milan Sedláček
7146 Matúš Široký Ing.
7019 Viktor Slovenský Ing.
7159 Marián Stolárik
7166 Vincent Toth
7121 Marek Vojtech ml
7173 Zoltán Vörös
5339 Peter Žittňan Ing
7161 Milan Žolna