Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. marec 2016 skúška VTZ tlakové Rovinka 13 13  Nie

Komentár

Školenie 16. a 23.3. a skúšky 23.3. na VTZ tlakové v chladiacich okruhoch § 16 na TSÚ v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4566 Peter Bielek Ing.
1083 Vojtech Ďuriška Ing.
6499 František Ferik
1071 Vladimír Hronský
6221 Tomáš Janoviak
6495 Jozef Katuš
3313 Ladislav Ladič
6283 Vojtech Maguľák ml.
4217 Daniel Slamka
6215 Csaba Szabó
3892 Štefan Tóth
1397 Martin Valent Ing.
1027 Milan Zahradník