Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. jún 2016 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 13 13  Nie

Komentár

Skúšky podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie I-S, Mobklim, III, IV

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6922 Igor Cvacho
6927 Daniel Demovič
6808 Jaroslav Hertl
6945 Stanislav Horváth
6899 Rastislav Hredzák
6944 Sergiy Korolevych
6921 Andrej Molnár
6916 Dušan Nagy
6947 Martin Ščasnár
6923 Ladislav Šebo
6886 Milan Selecký
6900 Vladimír Štofila
6948 Miloš Varga