Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. september 2010 skúška F plyny SF6 Rovinka 43 33  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2099 Anton Adam
2113 Pavol Balaj
2130 Juraj Borgula
2142 Jozef Čierny
2147 Michal Durka
2127 Ivan Farkas
2145 Igor Fitz
2139 Miroslav Foltán
2123 Milan Gašparovič Ing.
2122 Jozef Gorej
2107 Patrik Hromada
2120 Marian Kiac
2101 Vojtech Kováč
2112 Anton Král
2116 Jozef Krčmárik
2141 Martin Majerský
1636 Juraj Mihalič Ing.
2131 Peter Nagy
2105 Miroslav Novák
2128 Alexander Ollé
2149 Bernard Pastorek
1468 Tomáš Podolinský
2118 Miroslav Puna
2151 Ľubomír Repický
2133 Milan Říha
2106 Ladislav Ružička
2136 Ľubomír Šandrik
2115 Vladimír Ščerbák
2135 Valter Šenkár
2195 Felix Skoršepa Ing.
2121 Jaroslav Šrenkel
2143 Branislav Tremko
2193 Peter Žikavský Ing.