Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. apríl 2016 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 4 4  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9782 Balázs Faluhelyi
9783 György Nagy
9784 Péter Nagy
9785 József Radványi