Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. máj 2016 skúška F plyny SF6 Rovinka 12 12  Nie

Komentár

SF6 skúška 6.5. na UK v Bratislave a na TSÚ v Rovinke podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4952 Róbert Bačo
6620 Ján Brodniansky
6683 Miroslav Hrbáček
6687 Miroslav Hrmo
3941 Matúš Kadlec
6593 Erich Kapalla
6688 Michal Kicák Ing.
6732 Lukáš Lazorík Ing.
6684 Samuel Pavelka
4950 Jaroslav Pudelka
6733 Rastislav Šmida Ing.
6592 Michal Zachar