Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. január 2016 skúška F plyny I, II, MobKlim 3 3  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6248 Štefan Báňás
6254 Roman Belaj
6247 Jaroslav Kocík