Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. december 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 30 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly