Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. november 2015 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 4 4  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6010 András Pál Betovics
12058 László Kas
5979 Attila Kovács
6029 Ferenc Rákóczi