Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. december 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 21 21  Nie

Komentár

Exams according to Reg. 303/2008/EU category I, II in Warsaw

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6133 Krzysztof Adamkiewicz
6040 Małgorzata Cichoń
6049 Mirosław Drajkowski
5606 Paweł Druzd
6044 Tomasz Dziuba
6031 Grzegorz Gago
6046 Marek Gołębiewski
6048 Karol Granecki
5592 Grzegorz Jajszczak
6032 Krzysztof Jasiukiewicz
6039 Stanisław Kaszok
6038 Grzegorz Kłos
6047 Dariusz Klukowski
6033 Sebastian Kujawa
6036 Grzegorz Lejwoda
6042 Mariusz Maciaszek
6030 Marcin Pietrzak F-Gazy
6037 Michał Porzuc
6043 Jan Tomasz Tomczyk
6064 Jerzy Zduniak
6045 Aleksander Zwierzyński