Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. marec 2016 skúška F plyny II Rovinka 4 4  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5801 Slavomír Pastýr
6532 Michal Praznovský
6058 Marek Rapavý
6525 Roman Sýkora