Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. október 2015 skúška F plyny I, II Štúrovo 28 28  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie I, II dňa 17.10.2015 v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5814 József Balogh
5869 Gyula Boros
5815 Tamás Dajka
5816 Zoltán Deák
5817 Attila Fényes
5818 Sándor Gáll
5819 Sándor Horog
5820 Zoltán Zsolt Huszár
5821 Péter Jeczó
5822 Imre Kacsó
5679 János Kádár
5824 Sándor Kálmánchey
5823 Bálint Kiss
5825 Zoltán Kocsis
5836 Sándor Marossy
5875 György Németh
5826 László Pálóczi
5827 Imre Polgár
5828 Gusztáv Zoltán Reke
5829 György Schmotzer
5830 Sándor Sőrés
5832 László Szabó
5874 László Székely
5833 János Tasi
5773 Benő Tóth
5834 Zoltán Tóth
5838 Antal Varga
5835 József Ádám Varga