Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. október 2015 skúška F plyny I, II, MobKlim 23 23  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5767 Vojtech Arpáš
5722 Tomáš Baranko
5720 Július Beke
5766 Petr Dostál
5725 Marián Halás
5760 Ivan Hrabovský
5737 Marian Kandray
5740 Štefan Keller
5734 Milan Klein
5759 Michal Kudláč
5724 Patrik Midula
5726 Jozef Moronga
5721 Karol Orth
5729 Peter Parkány
5762 Robert Peniaška
5739 Peter Petro
5764 Marek Polák
5728 Tibor Polák
5736 Alexander Ščasný
5768 Vladimír Šimánek
5723 Jana Sotáková
5727 Milan Synak
5763 Vladimír Valachovič