Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. október 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5775 Imre Turcsány