Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. september 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 14 14  Nie

Komentár

Exams according to Reg. 303/2008/EU category I, II in Warsaw

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5597 Paweł Bień
5621 Daniel Brzeziński
5598 Janusz Dziarski
5622 Krzysztof Graliński
5602 Wojciech Kalisz
4581 Radosław Klej
5600 Krzysztof Kwaśniewski
5596 Sławomir Liwiński
5617 Krzysztof Malinowski
5594 Dezyderiusz Krzysztof Nesterowicz
5599 Tomasz Pawłowski
5624 Marek Ryng
5601 Michał Włodarczyk
5612 Filip Żero