Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. september 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 3 3  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu MobKlim, dňa 4.9.2015 v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9305 Milán Dobosi
8372 László Filip
5583 Zoltán Kádi