Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. august 2015 skúška F plyny I, II Zahr. 5 2  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5481 Jarosław Sarnowicz
5482 Sebastian Sarnowicz