Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. júl 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 50 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5427 Balázs Németh