Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. júl 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 50 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5427 Balázs Németh