Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. júl 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 3 3  Nie

Komentár

Exams according to Reg. 303/2008/EU category I, II in Kraków

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5376 Leszek Bednarczyk
5375 Konrad Podgórski
4772 Katarzyna Urbańska Mgr.