Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. jún 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 10 2  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5321 István Kántor
5338 István Kántor