Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. jún 2015 skúška F plyny I, II Zahr. 10 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5237 Jan Kowalski
5236 Norbart Wroński
5238 Norbert Wroński