Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. november 2015 skúška F plyny SF6 Rovinka 5 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu SF6 podľa zákona 286/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5116 Pavol Bako Ing.
5114 Stanislav Capek
5117 Jozef Ďurkáč
5992 Martin Imrich Ing.
5585 Ondrej Šauša RNDr., CSc.