Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. jún 2015 skúška F plyny I, II, MobKlim 15 7  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5078 Rastislav Jelínek
5191 Štefan Kučerák
5192 Arpád Kulcsár
5073 Timotej Ollé
5077 Jozef Paták
5071 Sebastián Rams
5074 Mário Zvarík