Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. jún 2015 skúška F plyny I, II, MobKlim 15 7  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5078 Rastislav Jelínek
5191 Štefan Kučerák
5192 Arpád Kulcsár
5073 Timotej Ollé
5077 Jozef Paták
5071 Sebastián Rams
5074 Mário Zvarík