Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. apríl 2015 skúška F plyny MobKlim Rovinka 5 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008/EU

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5061 Martin Fazika
4999 Michal Kelement
5024 Peter Kubaška
5009 Emil Kudla
5008 Ján Šimonič