Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. marec 2015 skúška F plyny I, II Zahr. 5 2  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4773 Krzysztof Grzegorczyk Mgr.
4940 Andrzej Żyła