Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. február 2015 skúška F plyny MobKlim Bratislava 20 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4808 Matuš Hrabčák
4809 Ján Jendrušák
4807 Martin Kancko