Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. február 2015 skúška F plyny MobKlim Bratislava 20 3  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1235 Matuš Hrabčák
4809 Ján Jendrušák
4807 Martin Kancko