Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2015 skúška F plyny I, II Zahr. 2 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly