Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. február 2015 skúška F plyny MobKlim 68 65  Nie

Komentár

Školenie a skúšky mob.klim, Púchov

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4828 Marek Benko
4825 Miroslav Beňovič
4827 Milan Berzéty
4869 Matej Bízik
4829 Marek Bombilaj
4842 Marián Borák
4818 Michal Burdej
4840 Jaroslav Daniš Ing.
4811 Gregor Demo
4846 Miroslav Dolinský
4851 Erik Duračinský
4868 Štefan Fodor
4838 Igor Grežďo
4832 Milan Halaška
4816 Ján Juhász
4859 Pavol Jurík
4815 Ján Jutko
4873 Juraj Kállay
4813 Marián Kameník
4849 Damián Klimko
4863 Marek Kobeľák
4830 Ivan Köllner
4847 Ondrej Konôpka
4848 Peter Kostiviar
4872 Ján Kőveždy
4831 Miroslav Krajčák
4843 Martin Kubica Ing.
4850 Marián Labaj
4865 Pavol Lipták
4837 Gábor Lukács
4858 Peter Macho
4870 Roman Malík
4841 Zdenko Martínek
4874 Marcel Mlinský
4826 Andrej Nemčík
4864 Štefan Németh
4836 Michal Novosedlík
4833 Jozef Perehanec
4819 Peter Peťovský
4854 Martin Sciranka
4834 Ladislav Šimunek
4821 Marcel Škrtel
4871 Michal Škuta
4817 Milan Smolka
4810 MAREK SPRTKA
4855 Lukáš Staniský
4861 Michal Stanko
4820 Dušan Štefák
4856 Radko Štofan
4853 Jozef Šuriansky
4857 Václav Švorc
4845 Marek Szibilla
4824 Tibor Takács
4839 Roman Tarač
4866 Juraj Tarda
4862 Peter Tóth
4814 Vladimír Turičík
4844 Vladimír Valenta
4812 Šimon Vančík
4867 Tomáš Varga
4835 Peter Zábojník
4822 Martin Zachar
4860 Miloš Žemba
4823 Martin Zlatovský
4852 Michal Zsóri