Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. január 2015 skúška F plyny MobKlim Bratislava 20 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4734 Viliam Kako
4731 Michal Mlynárik
4733 Michal Prokop